Thursday, February 27, 2014

သူခိုးလူမိသြားေလျခင္း....

မဂၤလာပါရွင္~~~


တခါတရံ "ခိုးရာပါအထုတ္နဲ႔ တကြသူခိုးကိုလူမိသြားပါသည္" ဆိုသည့္သတင္းမ်ဳိးဖတ္ရ ၾကားရင္ျဖင့္၊ သူခိုးရင္ထဲဘယ္လိုမ်က္ႏွာထားမ်ဳိးနဲ႔ရင္ဆိုင္မလဲလို႔...ေတြးမိခဲ့ပါသည္။ အႏွီသူခိုးကိုမွ ကိုယ္ခ်င္းစာ
နာရပါသနည္းဆိုလွ်င္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ က်္ကဲ့သို႔ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ဳိးရွိခဲ့ဖူးပါသည္။  အဲ..က်္သို႔
ဆိုခဲ့လွ်င္လည္း အမ်ားကမိမိကိုကဲ့ရဲ့ၾကပါမည္။ "အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ" ဟု မနက္တခါ ညတခါ ဖင္ဗူး
ေတာင္းေထာင္ကုန္းရုန္းခါ ေတာင္ခုႏွစ္အိမ္၊ေျမာက္ခုႏွစ္အိမ္ၾကားေအာ္ဟစ္ရွိခိုးေနေသာ မယ္ငီးသည္
ကား အလကားမမ ပါတည္း၊ ဟူရ်္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ အေဖ့ဘုတ္အုပ္တက္ကာႀကိတ္ေရးေနၾကပါ
လိမ့္မည္။ ၄င္းကဲ့သို႔ အျဖစ္မခံႏိုင္။

မိမိသည္ မိမိ၏အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းကို ကြန္ျပဴတာပ်က္လွ်င္ format ခ်သကဲ့ သို႔သာျပဳလုပ္လိုေသာ
စိတ္ဆႏၵရွိပါေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ကား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္အလွ်င္ အျမန္ေျဖရွင္းခ်က္ တေစာင္ထုတ္ရန္ လုံ႔လျပဳရ်္ အားထုတ္ေရးသားရပါသည္။ ယခုအခါသာမညဝယ္
ကမာၻ႔လူသားမ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ငယ္ဘဝ ႀကီးဘဝ ခုဘဝ မ်ားစြာလွေသာဘဝအေၾကာင္းကို ဘုတ္အုပ္ ဟုမိမိနားလည္ထားေသာ သင္ပုန္းႀကီးထက္ဝယ္ ေန႔စဥ္ အကၡရာတင္ေရးသားေဖာ္ထုတ္ျခင္း အမူ႔ကို ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။ မိမိႏွင့္ပတ္သက္ရာမ်ားသည္ မိမိထက္ဦးစြာ က်္ျဖစ္ရပ္ကို အကၡရာတင္ျခင္း
မူ႔ျပဳခဲ့လွ်င္ကား ဘုတ္အုပ္ထက္ဝယ္ လူတကာ လက္ညိဳးတို႔ရာ ပက္လက္ေမ်ာရွာေပလိမ့္မည္။ မျဖစ္ေခ်ပါ။

က်္ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။အကၽြႏု္ပ္ေနထိုင္က်က္စားခဲ့ဖူးေသာစားက်က္ေျမတေနရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့
ပါသည္။

အခ်ိန္ကား မိမိဘဝ၏ ႏွင္းဆီဖူးေလးမ်ားသ႑န္ ဖူးငုံလို႔တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လည္ မလည့္တလည္
အခ်ိန္ေပတည္း။ မိမိသည္( မယ္ငီးနံမည္..မိမိဟုေျပာင္းျခင္းမဟုတ္ရပါ ^_^) တကၠသီလာျမကၽြန္းသာ ဟုတင္စားေခၚေဝၚရေသာ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မဟုတ္ပါ) သစ္ပင္ၾကီးငယ္အုပ္ဆိုင္းကာ တက္ၾကြေသာ လူငယ္ေလးမ်ား ပ်ားပန္းခပ္လူပ္ရွားခဲ့ဖူးတဲ့ အစဥ္စိမ္းလန္းစိုေျပတဲ့ အင္းယားေလးေဒသတြင္ ေကာလိပ္ ဟူေသာ ေကာ့ေကာ့ေလး လူးလိမ့္ေပ်ာ္ေမႊ႔ရာေနရာတခု၌ ပညာရည္ဆည္းပူးခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနရာနဲ႔
မနီးမေဝးေသာ ေနရာတခုတြင္တနယ္တေက်းမွလာေသာ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ညအိပ္
ေခါင္းခ်တည္းခိုရာ အျဖစ္အေဆာင္ဟုေခၚေဝၚသမုတ္ေသာ ၿခံက်ယ္တခုရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအေဆာင္သည္ အစဥ္အဆက္ကာလကႏွင္းဆီပန္းၿခံမ်ားႏွင့္လြန္စြာလွပတင့္တယ္ခဲ့သည္ဟူရ်္ၾကားသိရေသာ္လည္း အကၽြႏ္ုပ္တို႔ သြားေရာက္ေခါင္းခ်ေနထိုင္ေသာအခါတြင္ ႏွင္းဆီၿခံမွ ၾကက္ေမြးေသာ ၾကက္ၿခံဘဝသို႔ တမ ဟုတ္ခ်င္းေျပာင္းလဲနင္းကီးဆိုက္သြားသည္ဟူသတတ္။
( Obama say Change :P ) (ဟမ္..ဘာမွလည္းမဆိုင္ဘူး..)

ထိုကဲ့သို႔ ၾကက္ၿခံထဲၾကက္ဘဝမေရာက္မွီကာလ( ဟိုက္..ရွားဘားစ္..ဟုတ္ေပေသးဘူးေလ ) အထက္တန္း
ပညာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရဲ႔ အထက္တန္းက်လွစြာေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္
ေက်ာင္းစားဘဝႏွင့္ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။ တတိယထပ္တြင္အိပ္ ဒုတိယအထပ္တြင္စာသင္ ေအာက္
ဆုံးထပ္တြင္ ထမင္းစား၊ အထပ္ထပ္ႏွင့္ေနထိုင္ရပါေသာၾကာင့္ အထပ္တန္းစားဟူရ်္လည္းေခၚဆိုႏိုင္ ပါသည္။ က်္ကားစကားခ်ပ္တည္း....။ အထပ္တန္းစားပညာသင္သားဘဝတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊားအနယ္
နယ္အရပ္ရပ္မွ မတစ္ေထာင္သား..(မွားပါသည္) မတစ္ေထာင္သမီး မ်ားစြာႏွင့္ဆက္ဆံရပါသည္။
အိပ္ စား စာအံ ဟူေသာ ၃ရပ္ေသာ ႀကိယာျပဳစရာသာရွိေပေသာ အရပ္တြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိ
သည္ (မယ္ငီးပါ..အဟီး) စားျခင္းဟူေသာ ႀကိယာပုဒ္ကို အလြန္အမင္းႏွစ္ခ်ဳိက္သေဘာက်ကာ၊ အိမ္အျပန္ တြင္သာမက ယခုခ်ိန္ထိ တစိုက္မက္မက္ရင္ဝယ္ပိုက္ခါေနခဲ့ပါသည္။

မိမိ၏အေပါင္းအသင္းမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါ။ ယခုအခ်ိန္ကာလ ဘုတ္အုပ္တြင္ျပန္
ေတြ႔ေသာအခါ ၄ေတာင္ကြင္းထမိန္လည္း မဆန္႔ေတာ့ပါဟူေသာစကားမ်ားအရ ၄င္းတို႔က မိမိထက္ပိုရ်္
သဘာဝက်ေသာ ေပါင္ ၂ဝဝခန္႔ အေလးခ်ိန္ရွိ ခႏၶာပိုင္ရွင္မ်ားက သက္ေသထူေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္
ျဖစ္ေစကာမူ အထပ္တန္းစားဘဝမွ ၾကက္သားဘဝကာလ(ဘြာေတး ဘြာေတး)...ၾကက္ၿခံေနေကာလိပ္
ေက်ာင္းသူကာလအခ်ိန္အထိ အတူတကြ လည္ပင္းဖက္ စားဖက္ အတင္းတုတ္ဖက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
မိမိတို႔၏နံမည္အေခၚအေဝၚမ်ားသည္လည္း ငယ္နံမည္မ်ား ငယ္က်ဳိးငယ္နာမ်ားႏွင့္သာ ေခၚေဝၚသုံးစဲြေလ့
ရွိၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ တဦးေသာ ေရာင္းရင္းစားဖက္ေတာ္တေယာက္သည္ ဒင္း၏ေကာက္ေကြး တြန္႔လိမ္ေသာဆံပင္ကိုစဲြရ်္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနထိုင္ရာၿမိဳ႔ကိုအစဲြျပဳရ်္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကြးေကြး ဟူေသာအမည္ထြင္ပါသည္။ အႏွီ ေကြးသည္ အကၽြႏု္ပ္ကိုအလြန္ေမတၱာရွိ ခ်စ္ခင္ေပသည္။ ေကၽြးေမႊး
တတ္ေပသည္။

ထိုကာလအခ်ိန္သည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝတြင္ "ဟင္းပုလင္း"ဟူေသာအရာသည္ ယခုေခတ္ အုိင္ပက္အိုင္ေပါ့
ကဲ့သို႔ပင္တည္း..။ ကင္းကြာရ်္ မရစေကာင္း။ မိဘမ်ားက လူႀကဳံတတန္ ကားတတန္ မိမိတို႔ေဒသဆိုလွ်င္ လိမ္ပ်ံတတန္ အတန္တန္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ေပးလိုက္ၾကေသာ အႏွီ ဟင္းပုလင္းမ်ား ေရာက္ရွိ လာလွ်င္မွ်ေဝစားေသာက္ၾကရသည္မွာ ထုံးတမ္းစဥ္လာတခုပါေပတည္း။ မိမိထံဆိုက္ေရာက္လာေသာ
ဟင္းပုလင္းမ်ားသာမက လည္ပင္းဖက္ စားဖက္မ်ားထံေရာက္လာသမွ်ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကိုလည္း
မိမိပိုင္ဆိုင္ သက္ဆိုင္တကဲ့သို႔ နားစြင့္ ေငးေမာ ေမွ်ာ္စား လုစားခဲ့ၾကရပါသည္။ တေန႔ေသာအခါတြင္
စားဖက္ေတာ္ မယ္ေကြးထံ ဟင္းပုလင္းတလုံး ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ထိုသတင္းကိုကား မိမိမၾကား သိလိုက္ရပါေခ်။ ၿခံဝန္းႀကီးသည္ က်ယ္ျပန္႔သကဲ့သို႔ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္လည္း အျမင္က်ယ္ပါသည္။ သမုဒၵရာတခြင္တြင္ ကၽြန္းငယ္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခန္းမ်ားစြာဖဲြ႔ထားပါသည္။ ေတာင္ဖက္ေစာင္းတစု၊ အေနာက္ ဖက္တတဲြ၊ အေရွ႔ဖက္တျခမ္း ဆိုတကဲ့သို႔ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္မ်ားစြာႏွင့္ တခန္းဝင္တခန္းထြက္ ရန္အဆင္မေျပလွပါ ။ၾကက္ၿခံႀကီးသည္လည္း အလည္ဗဟိုတြင္ခန္႔ခန္႔ညားညားတည္ရွိေနပါသည္။ စာရင္းခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္ မယ္ေကြးအခန္းသည္ အေရွ႔ဖက္အျခမ္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ မိမိသည္ကား
ေတာင္ပင္လယ္စားသခင္ျဖစ္ပါသည္။ 


မိမိ၏ လည္ပင္းဖက္မ်ားသည္ ေကတုမတီတိုင္းဌာနီမွ ပ်ဳိေမတသိုက္မကေသာ အအုံအက်င္းလိုက္ျဖစ္ ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ မယ္ေကြးႏွင့္ ကပ္ရပ္အခန္းကၽြန္းစုတခုထဲကျဖစ္ၾကပါသည္။ အိုင္ပြတ္ရုံမွ်သတင္း ရျခင္းေခတ္ မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း က်္သတင္းကားလွ်င္ျမန္စြာ မိမိနားထဲဝင္ေရာက္လာပါသည္။
( အိုင္ပြတ္=G4ဖုံးပြတ္ျခင္း)


ေနာက္ဆက္တဲြသတင္းတခုကားမယ္ေကြးသည္ ၄င္းတို႔၏ ပုလင္းမ်ားဖြင့္လွ်င္အနားကပ္လာေသာ္လည္း သူ႔၏ပုလင္းကိုကား သစ္သားေသတၱာထဲ့ထည့္ကာ လုံၿခဳံစြာ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္
ကာလ အေဆာင္အခန္း ဆိုသည္ကား အထပ္သားနံရံျပားေလး ေထာင္ကာထားေသာ တန္းလွ်ားရွည္
ႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္စလႊတ္ရ်္ အထက္လည္းပိတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ကုတင္ေပၚတက္ ရ်္ေျခ
ဖ်ား
ထာက္ခါ စကားေျပာျခင္း အတင္းေျပာျခင္းမ်ား ေအးေဆးစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေကတုမတီမမမ်ားသည္ ပိန္ေသးညွက္စိခႏၶာပိုင္ရွင္မိမိကို ေျမွာက္ပင့္ေပးပါသည္။ ၄င္းတို႔အခန္းမွ မိမိကိုပင့္ရ်္ မယ္ေကြးအခန္းထဲ အခန္းကန္႔ထားေသာအေပၚမွဝင္သြားရန္ အႀကံေကာင္းမ်ားေပးပါသည္။ အမ်ားသူဌာေျမာက္ပင့္ေပးလွ်င္ တက္ေအာင္ကတတ္ေလေသာဝါသနာရွိသည့္မိမိသည္လည္း....။
တေန႔ေသာအခါ မယ္ေကြးသည္ ၄င္း၏အခန္းအားေသာ့ပိတ္ခါ အေဆာတလွ်င္ႏွင့္ အျပင္ဖက္သို႔ ထြက္ခြါ
သြားပါသည္။ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာတူၾကၿပီးလွ်င္ မိမိအားဝိုင္းမပင့္ေကာ္ရ်္ မိမိသည္လည္း အခန္းထဲ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ၄င္းတို႔ရည္ညႊန္းေသာ သစ္သားေသတၱာကို
ဖြင့္လွစ္ေသာအခါဝယ္ ငါးေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ပုလင္းသည္ လွပခန္႔ညားစြာ တည္ရွိေန ပါသည္။ မိမိသည္ ပုလင္းဖြင့္ကာ လက္ညိဳးျဖင့္ တေကာ္မွ်အျမည္းသေဘာ စားေသာက္ေနပါသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္...
" ဟား...ျပန္လာၿပီ ျပန္လာၿပီ ေျပးေျပး..ဟူေသာအသံနဲ႔ တကြ ဝုန္း..ဒုန္း..ဒိုင္း ၿပိဳလွဲေသာအသံမ်ား၊
ကေလာက္ ဟူေသာအသံသည္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပသည္ " (ကေလာက္=ေသာ့ဖြင့္သံ)အကၽြႏ္ုပ္သည္
ဟင္းပုလင္းႏွင့္တကြ ကုန္းကုန္းကြကြ ပလုပ္ပေလာင္း....ေဟာင္းေလာင္းေဟာင္းေလာင္း~~~~~

(ေဟာင္းေလာင္းေဟာင္းေလာင္း=ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းဟေလသည္)
ကိုင္း...မိတ္ေဆြမ်ား အကၽြႏု္ပ္ရင္ထဲ ေခတၱခဏဝင္ၾကည့္ရ်္ခံစားေပးပါရန္.........

အားလုံးဘဲရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ၾကပါေစရွင္
မီးမီး
( စာေရးဟန္ေျပာင္းပါလားဆိုလာသူ မိတ္ေဆြႀကီး နန္းၾကည္ အတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား)


Monday, February 24, 2014

Walt Disney အပန္းေျဖကစားကြင္း..

မဂၤလာပါရွင္~~~
Walt Disney ဆိုရင္ ခေလး လူႀကီးလူငယ္မေရႊးသိၾကပါတယ္။ သူရဲ႔ကာတြန္းရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကားေတြနဲ႔ က်မတို႔အားလုံး ႀကီးျပင္း လာခဲ့ၾကရတယ္ေလ။ အခု ဒီအရြယ္ေရာက္ေနေပမဲ့ တခ်ဳိ႔ သူ႔ဇာတ္ကားေတြ ကိုစဲြလမ္းတုံးႏွစ္သက္စြာနဲ႔ အားေပးေနဆဲပါဘဲ။ သူ႔ရဲ႔ ကစားကြင္းေတြထဲ တကယ္တန္း သြားလည္ရေတာ့ မယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ထဲမယ္ကေလးကလားဆန္လြန္းေနၿပီလားလို႔ ပထမထင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး သိတာက လည္း Walt Disnesy တခုဘဲသိတာကိုး..။ေနာက္မွ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး ဘယ္ေနရာကို သြားရမွန္းေတာင္ မေရႊးတတ္ပါဘူး..။
လူေတြတိုးမေပါက္ပါဘူးဆို..ဒါေတာင္ၾကားရက္ျဖစ္ပါတယ္...
ဒီတခါ Walt Disney ရဲ႔အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ေနရာမွာ သူ႔အေၾကာင္းထက္ ဒီအပန္းေျဖစခန္းအေၾကာင္းကို အဓိကထားၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီကမာၻေက်ာ္အပန္းေျဖစခန္းကိုစတင္တည္ေထာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး
ေၾကာင္းကို ရုပ္ရွင္မွာ အခုရုံတင္ေနပါၿပီ ၊ စိတ္ဝင္စားရင္ျဖင့္ ေစာင့္သာၾကည့္ၾကပါ။ က်မေတာ့မၾကည့္ရ
ေသးပါဘူး။


ကဲ..သြားလည္ခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ သြားခါနီးနဲနဲပါးပါးသိထားရေအာင္လို႔ ေျပာျပရအုံးမယ္။
Theme parks ကိုက်မေတာ့ ကစားကြင္း၊အပန္းေျဖေနရာလို႔ဘဲ ဗမာစကားနဲ႔ဒီလိုေခၚတတ္ပါတယ္။ဒီေန
ရာမွာ
Theme parks က ၄ ခုခဲြထားတယ္။ တခုခ်င္းထဲမွာလည္းစိတ္ဝင္စားစရာလည္စရာအမ်ားႀကီးေပါ့။
ေနာက္ၿပီး Water parks ဆိုၿပီး ေနာက္ Parks ၂ ခုရွိေသးတယ္။ သူကေတာ့ေရနဲ႔တခ်ိန္လုံးကစား ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ေပါ့။ ေႏြရာသီဆိုရင္ ဖေလာ္ရီဒါကအရမ္းပူျပင္းတာဆိုေတာ့ ေႏြဖက္မွာတအားစည္တာေပါ့။


Walt Disney World Resort ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ Walt Disney ရဲ႔ အဓိက ကစားကြင္းေတြ ၾကည့္ရေအာင္..။
က်မတို႔ Tour ဝယ္တုံးကဆိုပါေတာ့ နားမလည္ဘူး၊ Magic Kingdomကိုမေရႊးဘဲ Epcot ကိုေရႊးခဲ့တယ္။
Epcot ကတိရစာၦန္ေတြနဲ႔ ေနာက္..ဟီး..ရီရတယ္ ေျပာရင္လည္းငတ္ႀကီးက်လြန္းပါတယ္။ အဲဒီက အစား
အေသာက္အရမ္းေကာင္းၿပီး ကမာၻေက်ာ္ပါသတဲ့။ ႏိုင္ငံတကာအစားအေသာက္ေတြရတယ္ေလ။ စာထဲ
ဖတ္လို႔သိတာပါ။ အစားလည္းခပ္ငမ္းငမ္းဆိုေတာ့ Epcot ေပါ့။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းလာႀကိဳတဲ့
Guide ကေျပာပါတယ္။ Magic Kingdom ကအခရာဘဲ..တကဲ့ Walt Disney ကိုေရာက္တယ္လို႔ထင္မွာတဲ့

ဟင္း..ဘယ္လိုလုပ္မလဲ...ရပါတယ္တဲ့။ဂိတ္ဝမွာ လက္မွတ္ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္လို႔ေျပာၿပီး အလိုက္ေပးရ
တယ္တဲ့။ ပိုက္ဆံအလိုက္ ၂ေယာက္ ကို ေနာက္ ၁ဝ ေက်ာ္လားမသိဘူးထပ္ေပးရပါတယ္။

Water parks

ေရနဲ႔မွ ကစားခ်င္ေပ်ာ္ပါးခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ water parks သြားၾကေပါ့ရွင္...။ 

ေဟာ္တယ္ကေန မနက္တိုင္းဘတ္စ္ကားနဲ႔ အပန္းေျဖစခန္းေတြကို အခမဲ့ ဘယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။
ေဟာ္တယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီဝန္ေဆာင္မူ႔ေပးပါတယ္။ ဒီ Magic Kingdom အတြက္ဆိုရင္ ၃ေခါက္

ေတာင္ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ခရီးစဥ္ေတြက်ေတာ့ တေန႔တေခါက္ပါဘဲ။ က်မတို႔ကဒုတိယအေခါက္နဲ႔ လိုက္ပါ တယ္။ပထမအေခါက္ကေစာလြန္းတယ္။ အျပန္လည္းေနာက္ဆုံးအေခါက္က ည ၁၂ နာရီအထိရွိတယ္။ 
အထူးပဲြေတာ္ရွိတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ ၿပီးတဲ့အထိ ည ၂နာရီေတြဘာေတြအထိေပါ့ လာႀကိဳေပးတာတဲ့။
က်မတို႔က ဒီေန႔ေနာက္ဆုံးလည္တဲ့ရက္ဆိုေတာ့ နဲနဲေမာဟိုက္ေနၿပီေလ။ Magic Kingdom က ရက္လည္းေရႊးရေသးတယ္။ စေန တနဂၤေႏြလိုေန႔မ်ဳိးေရွာင္တယ္ တိုးမေပါက္ဘူးေလ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဆိုရင္မီးရူးမီးပန္းလႊတ္တယ္ဆိုေတာ့ အဲေန႔ကိုေရႊးခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္ထိလည္းမေစာင့္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။

ေဟာ္တယ္မွာ မနက္စာစားၿပီး လာႀကိဳတဲ့ Bus နဲ႔ သြားၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ရာသီဥတုပူမယ္ ဆိုၿပီးေဘာင္းဘီ တို အက်ၤ ီတိုျပင္ဆင္ထားၿပီးခါမွ ေလကတိုက္ မိုးကရႊာမလို႔ အုံ႔မိူင္းေနတာ ရူိးထုတ္မဲ့ အႀကံပ်က္သြားပါ တယ္ေလ။ ခ်စ္ခ်စ္ႀကီးအတင္းဝတ္ခိုင္းတဲ့ လက္ရွည္၊ေဘာင္းဘီရွည္ေတြဝတ္ရၿပီး တလမ္းလုံး ပြစိပြစိေရ
ရႊတ္လာခဲ့ရတယ္။ ေအာ္..မိန္းမမ်ား အရႊယ္ ၃ပါးမေရႊး လွခ်င္ၾကပါတယ္ရွင္.. ^_^

ဘတ္စ္ကားရပ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ နံပါတ္ေတြေရးမွတ္ထားတာရွိတယ္။ အျပန္မွာဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္နံပါတ္မွာ ကားကိုလာေစာင့္ေနရုံပါဘဲ။ ကားရပ္တဲ့ေနရာနဲ႔ ဂိတ္ဝ နဲနဲလွမ္းပါေသးတယ္။ ဂိတ္ဝက လက္မွတ္ေရာင္း တဲ့ေကာင္တာကလည္းတေမွ်ာ္တေခၚ၊ တန္းထားတဲ့ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ လမ္းေတြကလည္း ဝကၤဘာ အလား၊ ေႏြအခါဆိုရင္ ဒီေနရာမွာတင္ နာရီနဲ႔ခ်ီေအာင္တန္းစီရတာတဲ့။ အြန္လိုင္းကဝယ္ထားတာျဖစ္ျဖစ္
တဦးခ်င္းစစ္ၿပီး လက္မွတ္ကို scan ဖတ္ထားရတာေလ။

 
အဲဒီေနရာကေနဝင္သြားရင္လည္း မေရာက္ေသးပါဘူး။ ေရွ႔မွာေရကန္အႀကီးႀကီးတခုရွိေနပါေသးတယ္။
တကဲ့အပန္းေျဖစခန္းေရာက္ဖို႔ လမ္း ၂သြယ္ရွိပါေသးတယ္။ ရထား(သို႔မဟုတ္)သေဘာၤ။ ရထားကေစြ႔က နဲဆိုေရာက္မွာမို႔လို႔၊ တန္းစီေနၿပီး ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္ခါနီးမွ ျပန္လွည့္ထြက္လာခဲ့ တယ္။ ေနာက္က လူေတြကေမတၱာေတြပို႔လို႔ း))) သေဘၤာနဲ႔ သြားခဲ့ပါတယ္ေလ။
သေဘာၤက၂စီးေတာင္ရွိၿပီး သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူထြက္ပါတယ္။ လူလည္းသိပ္မရွိဘူး။ ေရကန္ပတ္ပတ္လည္ မွာ လည္း Disnesy ေဟာ္တယ္ေတြ ေဆာက္လက္စေရာ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္။ က်မတို႔ အဲဒီေဟာ္တယ္မွာ
ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္တင္ေပမဲ့လည္း Full house တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ တႏွစ္ လူသန္း ၂ဝ ဒီၿမိဳ႔ကို လာလည္ၾက တယ္ဆိုတာ ထူးဆန္းဖြယ္ရာမဟုတ္ပါဘူးေလ..။

ေခါင္မိုးစိမ္းျပာေရာင္အေပၚမွာျမင္ရတာကရထားျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ေဟာ္တယ္မွာတည္းရင္ ေစ်းကပိုခ်ဳိၿပီး Parks ေတြကိုလည္း အပို႔အၾကိဳ အၿမဲရွိတယ္။ Parks ဝင္တဲ့လက္မွတ္ကလည္းအမ်ုိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ တရက္စာ ၃ရက္စာ တခါဝင္ တပတ္လုံးဂတီးတီးဝင္ တလစာ..ဘာေတြမွန္းကိုနားမလည္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါ့..။ သေဘၤာေပၚကေနဆင္းတာနဲ႔ ေနာက္တဂိတ္ အဲ့ေနရာက ပစၥည္းေတြစစ္ လက္မွတ္စစ္ တဲ့ေနရာေပါ့။
ဂိတ္ကထြက္တာနဲ႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဓါတ္ပုံရိုက္ၾက Twist ၾက FB  ၾက နဲ႔ေပါ့..ေအာ္.. .ေခတ္ကာလ ႀကီးအလိုက္ေပါ့ရွင္..ဒီေနရာဝင္ဝမွာ အားလုံးဓါတ္ပုံရိုက္မွအထဲေပးဝင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိထားသ
လိုဘဲ...ဟီး..အားလုံးဓါတ္ပုံရိုက္ၾကတယ္..။

ရွိသမွ်ေနရာဝင္မယ္ဆိုရင္ တရက္ထဲနဲ႔ ဘယ္လိုမွ အခ်ိန္မေလာက္ပါဘူး..။ Guide က ဝင္ရမဲ့ေနရာကို
ေျမပုံမွာတခါထဲ မွင္နီနဲ႔ဝိုင္းျပထားေပးခဲ့တယ္ေလ..။

ကိုယ္ကေနာက္တရြက္ယူျပန္ကူးၿပီးဝိုင္းထား တေယာက္ေျမပုံတရြက္နဲ႔ ဟိုဖက္သြားရမလိုလို ဒီဖက္ လိုက္ရမလိုလိုနဲ႔ ျငင္းၾကခုံၾကနဲ႔..ဟူး..
မိတ္ေဆြတို႔သြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာကိုသြားမယ္အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္သုံးမယ္ဆိုတာတြက္ခ်က္လို႔...
ေပါ့ပါးေသာအဝတ္အစားမ်ား ဦးထုတ္ဖိနပ္ေတြေဆာင္ၿပီးသာသြားၾကပါလို႔...ေနာက္တခါမွ..အထဲက
အေၾကာင္းေတြ အာလူးဖုတ္ၾကတာေပါ့..ခုေတာ့ ဂိတ္ဝမွာထားခဲ့လိုက္ၿပီေနာ္.. း))))))


အားလုံးဘဲရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစရွင္~~~
မီးမီး

Thursday, February 20, 2014

ေရခဲရိုက္ေတာခ်က္...ငါးဟင္းတခြက္..

 
မဂၤလာပါရွင္~~~
ေရခဲရိုက္ထားတဲ့ငါးေတြကို တခါတေလအေရးေပၚ အိမ္မွာခ်က္စရာေတြကုန္သြားရင္ (ခဏခဏ ခရီးရက္ရွည္ထြက္ေတာ့ ရုတ္တရက္ျပန္လာတဲ့ေန႔ဆိုရင္ ေရခဲေသတၱာကေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနပါတယ္) အဲလိုမ်ဳိးၾကရင္ခ်က္စားဖို႔ ဝယ္ထားရတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုတထုတ္ေလာက္ဝယ္ထားရင္ စားပါေလ့..တေမ့တေမာ..ရခိုင္မုန္႔တီခ်က္ခ်င္လည္းရပါတယ္။ က်မေတာ့ ငါးမွဳန္႔(က်မရဲ႔ဟင္းခပ္မွဳန္႔ပုံစံ ငါးကိုေလွာ္ၿပီးပုဇြန္ေျခာက္မွဳန္႔လိုသုံးတာပါ) ဒီမွာ ငါးနဲ႔ ငါးပိေၾကာ္
လုပ္တာတခါေရးဖူးပါတယ္။

 အပိုင္းႀကီးေတြပိုင္းၿပီး ဆား၊အေရာင္တင္မွဳန္႔၊ငရုတ္ေကာင္း နဲ႔ခဏႏွပ္ထားလိုက္ပါ။
 ေကာ္မွဳန္႔နဲနဲေလးနဲ႔ ျဖဴးၿပီး...
 ဆီပူပူမွာခဏေလးေၾကာ္လိုက္တယ္။ ဟင္းခ်က္ရင္ေၾကသြားၾကမွာစိုးလို႔ပါ။
ေဟာ..အားလုံးနဲနဲစီပါဘဲ..အႏွစ္မ်ားရင္ ျပစ္ခဲေနတာမ်ဳိးၾကေတာ့ ငါးဟင္းနဲ႔သိပ္မလိုက္ဘူး..(ဟီး... ကိုယ္
စိတ္ထင္တာပါ)

ေတာသားခ်က္ေတာ့ ေတာဟင္းေပါ့ရွင္..။ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေတာငါးဟင္းေလးတခြက္ပါရွင္...ဆီလည္းသိပ္မ
မ်ားဘူး..က်မက ပဲငံျပာ ရည္ေလးနဲနဲခပ္လို႔ အေရာင္ညိဳတိုတိုေလးျဖစ္တာပါ။ ဟင္းေတြခ်ဳိၿပီး အရသာ ရွိဖို႔က ပဲငံျပာရည္ရယ္ငါးငံျပာရည္ရယ္ ဆားရယ္ က်မေတာ့ ဒီ၃ မ်ဳိးအဓိကထားသုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ငါးမွဳန္႔ နဲ႔ပုဇြန္မွဳန္႔ ကိုဟင္းခ်ဳိရည္ေတြခ်က္ရင္ခပ္ဖို႔ထားပါတယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အစား
အေသာက္ေတြက ဓါတုေဆးေတြနဲ႔ သိပ္မစိမ္းၾကဘူးေလ..။ မေရွာင္ႏိုင္ရင္လည္း ကိုယ္ဘဲ ခံရမွာ။ 

ျမန္မာျပည္က ပုဇြန္ေျခာက္ကိုေတာ့ အခုနဲနဲေၾကာက္ေနၿပီ။ အေရာင္ဆိုးၾကတယ္တဲ့။
အားလုံးဘဲရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ၾကပါေစ~~~
မီးမီး

Monday, February 17, 2014

ငါးနီတူေျခာက္နဲ႔ေျမပဲဆံအစပ္ေၾကာ္..

မဂၤလာပါရွင္~~~
က်မရဲ႔ ခ်စ္လွစြာေသာ မိတ္ေဆြႀကီးတေယာက္က ဘာလို႔ဟင္းေတြမခ်က္ျပတာလဲ..တဲ့။ ခက္ၿပီ..
ဒီကလည္း ဟင္းခ်က္ခပ္ညံ့ညံ့။ ဒါနဲ႔ ဒီေန႔ ငါးနီတူေျခာက္ေလးေတြ နဲနဲက်န္ေနတာကို ဘယ္လိုခ်က္စား ရပါမလဲ ဆိုၿပီး စဥ္းစားခန္းဖြင့္လိုက္တာ၊ ၁၆ႏွစ္တရက္ေလွ်ာ့အရႊယ္က အေမဟင္းဗူးေတြ အၿမဲလုပ္ပို႔ေပး ခဲ့တဲ့ ပဲပုပ္နဲ႔ေျမပဲဆံေၾကာ္ကို သတိရၿပီး ေၾကာ္လိုက္တယ္။ 


လက္ဝင္တယ္လို႔ေျပာရမွာဘဲ။ ဒါေပမဲ႔ တကယ္ေကာင္းတယ္ဗ်ား...က်မနည္းေလးေျပာျပမယ္..။
ငါးနီတူေျခာက္ေတြကို ပထမဦးဆုံး ေလွာ္ပါတယ္ ႏွမ္းဆီနဲနဲေလးျဖန္းၿပီး မီးေအးေအးနဲ႔ေပါ့။ အားလုံးက
စိတ္ရွည္ရတဲ့အဆင့္ေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ၾကြတ္လာရင္ဆယ္ထားၿပီး ဆီထဲ့ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္.. ဒါလည္းဘဲ ၿပီးရင္ပုဂံေလးတခုထဲခပ္ထား ေနာက္မွ ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားတာေလး ထဲ့ငရုတ္သီးေတြထဲ့
က်မက ငါးနီတူေျခာက္ကို ကႀကီးဆိုင္မွာဝယ္စားတုံးက သူတို႔အညႊန္းအတိုင္းဆို ပဲငံျပာရည္ေလးနဲနဲထဲ့
ပါတယ္ ေနာက္ႏွမ္းဆီနဲနဲ ဆားနဲနဲ..ဒါဆို အိုေကၿပီ၊ ၾကက္သားမူန္႔တို႔ ဟင္းခ်ဳိမူန္႔တို႔ဆိုတာအလကား ဟင္းအရသာပ်က္တယ္မထဲ့နဲ႔ ၊(ဟီး..က်မဆီမွာမရွိလို႔ေလ) ႀကိဳက္တတ္ရင္ျဖင့္ထဲ့ၾကေပါ့။ငါးနီ
တူေျခာက္ နဲ႔ ေလွာ္ထားတဲ့ ေျမပဲဆံ တခါထဲ ထည့္လိုက္တာဘဲ...ေဟာ..ျမင္တဲ့အတိုင္းဘဲ...ေမႊးႀကိဳင္လူိင္ေနတဲ့ ဟင္းကပ္တခြက္ရၿပီ။ မနက္ထမင္းေၾကာ္နဲ႔ ကပ္စားလည္းရတယ္။ ေပါင္မုန္႔ၾကားထဲညွပ္ၿပီး ဆန္းဝွစ္ လုပ္မလား ပဲဟင္းရည္ေလးနဲ႔ေသာက္ၿပီးကပ္မလား..အားလုံးရပါၿပီ...
ကဲ...ေဒၚႀကီးခိုင္...ခ်က္ျပၿပီေနာ္...

အားလုံးဘဲရႊင္လန္းျခမ္းေျမ႔ၾကပါေစရွင္~~~
မီးမီး

Friday, February 14, 2014

အပိုလိုယာဥ္မ်ားနဲ႔ ကေနဒီစခန္း

မဂၤလာပါရွင္~~~
လကမာၻေပၚလူအေျခခ်ခဲ့တာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကတဲကပါ။ အဲတုံးကသြားခဲ့တဲ့အပိုလိုယာဥ္နဲ႔ အေမရိကန္လူမ်ဳိး အမ္းစေထာင္းဆိုတာက်မတို႔ငယ္ငယ္ကတဲကအၿမဲၾကားဖူးခဲ့ၾကတာေပါ့။ အဲဒီအပိုလိုယာဥ္ႀကီးကို ျမင္ေတြ႔
ခ်င္ရင္ေတာ့ျဖင့္ ဒီေနရာ  V Center ကိုအလည္ေရာက္ေအာင္သာသြားလိုက္ပါ။ ဒီတခါေတာ့ဟိုးအရင္
Post ေတြရဲ႔အဆက္ေပါ့ရွင္..ဘတ္စ္ကားနဲ႔ လည့္ပတ္ၿပီး ဒီ V Center
ေရွ႔မွာ က်မတို႔ကိုခ်ထားခဲ့ပါတယ္။

အဝင္ဝကအခန္းေရွ႔တခုမွာ အားလုံးတိုးေခြ႔ၿပီးခဏရပ္ေစာင့္ရပါတယ္။ ေနာက္မွ အခန္းတံခါးဖြင့္ၿပီး အခန္း ထဲမွာရွိတဲ့ပတ္ပတ္လည္ နံရံကပ္ပိတ္ကားေရွ႔မွာရပ္ၾကရတာေပါ့..စခန္းတခုလုံးဒီလိုေတြခ်ည္းဘဲ.. 

ကဲ... လူစုံရင္ တက္ကုန္ဖြင့္ေလွာ္ၾကတာေပါ့..အဲေလ..ဓါတ္ျပားေဟာင္းေတြဓါတ္ရွင္ေတြဖြင့္တာေပါ့..
ဒီအပိုလိုယာဥ္စခန္းႀကီး ဘယ္တုံးကဘယ္လို စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာေတြ တခါကက်မေျပာခဲ့သလိုေပါ့ 
အာကာသေပၚကိုၿဂိဳလ္တုေတြလႊတ္တင္တာက ပထမဆုံး ရုရွားေတြပါ။ အေမရိကန္ေတြက မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ 
ပ်ာယီးပ်ာယာေလ့လာေတာ့ ဒီလကမာၻေပၚပထမဦးဆုံးေျခခ်ဖို႔ အခြင့္အေရးလက္လြတ္မခံႏိုင္ဘူးေလ။ 
စစ္ေအးတိုက္ ပဲြလို႔ေခၚတဲ့ကာလမွာေတာ့ သမတ ကေနဒီရဲ႔အဓိကရည္မွန္းခ်က္ က (Appollo Kennedy 
အပိုလိုပရိုဂရမ္ လို႔ အမ်ားကသိထားၾကပါတယ္) လကမာၻေပၚမထမဦးဆုံးေျခခ်ဖို႔ပါဘဲ။ သူ ကြန္ကရက္
မွာ ၁၉၆၁ ကတဲကဒီအစီအစဥ္ကိုတင္ျပခဲ့ပါတယ္။


သူေျပာခဲ႔တဲ့စကားေတြထဲမွာ "none will be so difficult or expensive to accomplish." ဒါေလးက သေဘာက်စရာေလးပါ...အတိုေကာက္ေျပာရရင္ျဖင့္....ကုန္က်စရိတ္ႀကီးတယ္ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ
ဒီပေရာဂ်က္ႀကီးထဲမွာမရွိေစရဘူး..တဲ့။ တကယ္ျဖစ္ေအာင္တကယ္လုပ္ခဲ့ေတာ့တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ေလ ဒါေၾကာင့္သူ့ကိုဂုဏ္ၿပဳၿပီး ဒီစခန္းကို ကေနဒီစခန္းရယ္လို႔နာမည္ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ အဲဒီတုံးက ဒီအာကာသစခန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စက္ေတြ ထားတဲ့အခန္းထဲ သြားၿပီးေလ့လာရပါတယ္
အရင္ေခတ္ကစက္ေတြေပါ့...စက္ႏိုးျပၿပီး တကဲ့ဒုံးပ်ံ ၿဂိဳလ္တုေတြတက္ရင္ စက္ေတြအလုပ္လုပ္ တဲ့အတိုင္းျပပါတယ္...

ခုေခတ္ခေလးေတြေျပာတဲ့စကားလိုေျပာရရင္ေတာ့.. cool  ေပါ့ေလ..^_^
ေနာက္ တခန္းထဲဝင္လိုက္တာနဲ႔..အိုး...ႀကီးမားရွည္လွ်ားလွေသာ အပိုလိုယာဥ္ပါတကားေပါ့..ရွင္
The mighty Saturn V. အရွည္ 363-ေပ ရွိၿပီး အေမရိကန္အာကာသယာဥ္မူး ၂၇ ေယာက္ေလာက္ကို 

အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဘယ္ၿပီး လကမာၻနဲ႔ လူ႔သားတို႔ရဲ႔ကမာၻေျမႀကီး ကိုနီးစပ္လာေအာင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့
တာေပါ့..။

ဘယ္ေဒါင့္ ဘယ္ေခ်ာင္ကေန တလုံးၿခဳံငုံရုိက္ယူရမွန္းမသိပါဘူး...
သူေပအရွည္က လြန္းပ်ံယာဥ္ ၂ဆေတာင္ရွိတယ္တဲ့...
က်တို႔ဗိုက္ဆာေတာ့ Hard rock Cafe ဆင္းဝွစ္ေတြေရာင္းတဲ့ေနရာမွာ ေန႔လည္စာစားခဲ့ပါတယ္။
အေပၚမွာက အားလုံးျမင္ ဖူးၾကမွာပါ ေရႊေရာင္လက္လက္ႀကီးက ေခါင္းေပၚတည့္တည့္မွာ...
လူေတြေလထဲမွာပ်ံေနတဲ့ပုံစံမ်ဳိးဓါတ္ပုံရိုက္ဖို႔တန္းစီေနရတာ စိတ္မရွည္ဘဲ..ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္
ဘတ္စကားက တခ်ိန္လုံးဟိုဖက္စခန္းနဲ႔ ဒီဖက္ေျပးေနတာ..
က်မတို႔က visitor complex က 3 D ကိုအခ်ိန္နဲ႔ ကိုက္ၿပီးၾကည့္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမန္ျပန္ခဲ့တယ္။
ဒီဖက္ကကြင္းထဲမွာ ေလွ်ာက္မၾကည့္ရေသးဘူးေလ...
စားေသာက္ဆိုင္ေရွ႔က ၿဂိဳလ္တုေလး..
အမွတ္တရ...အားလုံးရုိက္မယ္ဗ်...
က်မမိတ္ေဆြ အသစ္စက္စက္ ဘရာဇီးကအိုင္တီသမား..တခုလုံးပါေအာင္ရိုက္ေပးတဲ့..
ညေန ၆နာရီခဲြမွာ ဒုံးပ်ံတခုလႊတ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္တဲ့...အိုေကေလ..ကားသမားဂိုက္ကိုဖားၿပီး သူ႔ဆီက အမွတ္တရ ဒဂၤါးျပားေတြဝယ္ရေသးတယ္ အထဲမွာကပိုေစ်းႀကီးပါတယ္...
ဓါတ္ပုံေတြ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ရိုက္ေပမဲ့ သူတို႔ရိုက္ေပးတာ ကပိုမိုက္တယ္..အမွတ္တရဆိုေတာ့လည္း...
ႀကိတ္မွိတ္ေပးလာရတာေပါ့ေလ...


ေလကလည္းတိုက္လိုက္တာအရမ္းဘဲ...ေအးတယ္..ေလတိုက္လြန္းလို႔ delay ဆိုၿပီးေနာက္ နာရီဝက္ ဆက္ေစာင့္ရေသးတယ္..ေနာက္ေတာ့ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိေရႊ႔လိုက္တယ္တဲ့..ဟူး..ေမာေၾကာ...
သူမ်ားေတြကားေတြနဲ႔လာၿပီး လမ္းေဘးမွာ ထိုင္ခုံေတြခ် ေစာင္ၿခဳံၿပီးေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာအမ်ားႀကီးဘဲ
အခႊင့္အေရးေကာင္းတခု ေလတိုက္လို႔ေမ်ာသြားရွာေပါ့....


အားလုံးဘဲရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ၾကပါေစရွင္~~~
မီးမီး

၁.ကေနဒီအာကာသစခန္း
၂.လြန္းပ်ံယာဥ္စီးအေတြ ့အႀကံဳနဲ ့အာကာသစခန္းတခြင္

Friday, February 7, 2014

မွန္းခ်က္နဲ႔ႏွမ္းထြက္မကိုက္ေသာအခါဝယ္...

မဂၤလာပါရွင္~~~

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကတဲက အာကာသ ခရီးစဥ္ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔အပိုလိုယာဥ္ေတြ သူတို႔ရဲ႔ 3D ရုပ္ရွင္ အာကာ
သေလ့လာေရးကို သမတ ကိုယ္တိုင္ေျမေတာင္ေျမာက္ၿပီး ေအာက္ေျခကစလို႔ ခုထက္ထိ ဘယ္လိုအခက္ အခဲမ်ဳိးစုံကေန ရုန္းကန္လာရသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြေရးမယ္လို႔ စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း အ မ်ားသိၾကတဲ့အတိုင္း ႏွင္းမုန္တိုင္းေတြ တခုၿပီးတခု က်မတို႔ေနရာကို မဖိတ္ဘဲ အတင္းလာလည္ေနၾက တယ္ေလ..။ တခ်ိန္လုံးခရီးထြက္ေနတဲ့ က်မတို႔၂ေယာက္နဲ႔ ခဏခဏခလုပ္တိုက္မိေတာ့..နမိုးနီးယား
တဲ့ဗ်ား...။


ေဟာ..ေရးမယ္ႀကံေတာ့ စက္ထဲကေဒတာေတြ တေနရာရာကို မေျပာင္းထားဘဲနဲ႔ စက္ကလိရင္း က်မPC
ေလးဂန္႔သြားပါတယ္..(သူ႔ external hard disc drive ၂ခုနဲ႔ဆက္ၿပီး ဟိုကဟာဒီပုိ႔ ဒီကဟာဟိုပို႔ လုပ္တာ
ေလ..ေနာက္ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ မမွတ္မိဘဲ ရူပ္သြားတာေနမွာေပါ့) အဲဒါ ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ႔  discover CD ရွိတယ္ ဆိုလားခပ္တည္တည္နဲ႔ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာ ေနာက္ေတာ့ အားလုံးဂန္႔သြားတယ္ေလ..။ျပန္

ၿပီး အသစ္သြင္းတယ္တဲ့ ဒါေပမဲဲ့ ဓါတ္ပုံေတြအားလုံးေပ်ာက္သြားပါတယ္ ။ အဲ့ ..ညကတကယ္ စိတ္ဆိုး မိတယ္ စိတ္တအားတိုလိုက္တာ ည ၂နာရီထိုးခါနီးမွ အိပ္ေပမဲ႔လည္း အိပ္မရဘူး ။ ေဒါသ ေမာဟေတြ
ေလာင္ၿမိဳက္ေနတာေလ..။


ေအာ္...အားက်မခံေပါ့ရွင္ အမ်ားတကာလို ဘုတ္အုပ္ႀကီးမွာ အေဖ့ကြယ္လြန္သြားတာ ၇ ႏွစ္ျပည့္..တာ
ကိုတက္ၿပီးလြမ္းျပတမ္းတခ်င္ေနတာေလ..ႏွင္းေတြဆက္တိုက္က်လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တခြင္လုံး ျဖဴေဖြးၿပီး
ၾကားထဲတရက္မွာ ေနကသာေတာ့ ေကာင္းကင္ျပာျပာေနာက္ခံနဲ႔ ျဖဴေဖြးေနတဲ႔ အပင္ေတြ လက္စြမ္းျပ
ထားတာ လည္းျပခ်င္ေသး...ေအာ္..မယ္ငီးမယ္ငီး..ေခါင္းကဆံပင္ျဖဴေတြမွ အားမနာ..သူငယ္ျပန္ခ်င္ေန
ေသးတာေလ..ၾကည့္အုံး..ဟီး... ကိုယ္ကလည္းဓါတ္ပုံေတြၾကည့္ၿပီးမွ  စာကိုစဥ္းစားေရးတတ္တာေလ.. ကိုယ့္ ဦးေနာက္ထဲကမွတ္ညဏ္ အခန္းေလးကနဲနဲက်ဥ္းသလိုလို.. အဟဲ..(က်္ကား မယ္ငီး၏ စာေရး ဟန္တည္း ) @_@


အင္း..ဒီေနရာမွာ.. က်မဓါတ္ပုံေတြေပ်ာက္သြားတာ လူသားေတြစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သစ္ပင္ေတြခုတ္လို႔..အဟဲ
ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳေတာ့ (အန္မတန္မွ စာလုံးေပါင္းရခက္ေသာ)စမၼနဂိုရ္ ရႊာကႏြားမေပါင္က်ဳိး ဆိုသလို
ေလဗ်ာ..သိလား..ကဲပါ..မသိရင္လည္း..ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကိုင္းရတယ္..ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလးေတာ့သိၾက
မွာပါ..ေနာက္ဆုံး.."ငါ့ဝမ္းပူဆာမေနသာလို႔"ကိုင္းရတဲ့သေဘာေပါ့..ဘာဆိုင္လို႔လည္းမယ္ငီးရာ..လို႔မေျပာ
နဲ႔ေလ..ဆိုင္ဆိုင္ မဆိုင္ဆိုင္ အတင္းစပ္ဟပ္ၿပီးဆဲြဆိုင္ျပမယ္..ေရွ႔ကသြားရမွာလား..ေနာက္ကျပန္လွည့္
မွာလား..ဒီလိုဗ်ဳိ႔...


လူသားေတြ သစ္ပင္ခုတ္ေတာ့ ေတာေတြေတာင္ေတြ ျပဳန္းသတဲ့...
ေတာျပဳန္းေတာ့ အိုဇုန္းလႊာေတြ ပ်က္သတဲ့...
အိုဇုန္းလႊာေတြပ်က္ေတာ့ ရာသီဥတုေတြေဖါက္ျပန္သတဲ့..

(ကမာၻႀကီးပိုၿပီးပူေႏြးလာတယ္ မိုးရႊာလည္းအရမ္း မိုးေခါင္လည္းမတရားေပါ့
ဒီအေမရိကားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝအတြင္း အေအးဆုံးနဲ႔ႏွင္းအက်ဆုံးတဲ့)

ႏွင္းေတြက်ေလေတြတိုက္ေတာ့ အရမး္ႀကီးေအးပါသတဲ့...
အရမ္းႀကီးေအးတဲ့အခ်ိန္ အညာသားႀကီး တေယာက္ခါးပတ္ပါ ကမာၻပတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျမွင့္စက္

 (AC ကေနDC ကိုေျပာင္းတယ္ဆိုလား သူေျပာပါတယ္ ကိုယ္ကနားမလည္)
သူတို႔ Station ေတြကိုလိုက္စစ္ရပါတဲ့...

ႏွင္းေတြၾကားထဲေလွ်ာက္သြားေတာ့ သူဘြတ္ဖိနပ္ထဲေရစိမ့္ဝင္ပါသတဲ့..
အပိုလွဲစရာမပါလို့ အေအးပတ္ၿပီး ဖ်ားပါသတဲ့..
ဒီေတာ့အိမ္က နန္းမေတာ္ ခင္ႏုႏုထြတ္ကေလးငီးငီး အဖ်ားကူးပါသတဲ့..

အဲဒိအခ်ိန္မွာ ဟိုသြားဒီသြားနဲ႔ အေအးထပ္မိၿပီး နမိုးနီးယားၾကပါသတဲ့..
ဒီေတာ့..ဒိန္း..ဒန္႔..ဒန္႔နဲ႔ အိမ္မွာအနားယူၾကရပါသတဲ့..
ၿငိမ္ၿငိမ္ေနဇာတာပါမလာရွာေသာအညာသားႀကီး ငီးငီးတေယာက္တီဗီကဟင္းခ်က္တာေတြငမ္းေၾကာ ထေနတုံး.အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး PC ကိုကလိပါသတဲ့..
သူ႔
external hard disc drive ၂ခုနဲ႔ဆက္ၿပီး ဟိုလုပ္ဒီလုပ္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးဓါတ္ပုံေတြေပ်က္သြားပါသတဲ့..

(အဲဒီအထဲမွာ Disney Land ကိုေကာင္းေကာင္းေရးမယ္လို႔ခ်န္ထားတာ)
Florida ခရီးစဥ္တခုလုံးရဲ႔ဓါတ္ပုံေတြပါသြားသတဲ့..

ကဲ...ဆိုင္ၿပီေနာ္...

ဟဟ...စာကို လွတပတ ဖဲြ႔ဖဲြ႔ႏဲြ႔ႏဲြ႔မွမေရးတတ္တာ..ဒီလိုေပါက္ကရေရးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ရတယ္..

ဒါကတေၾကာင္းေပါ့..ဒါေပမဲ့ ဒါႀကီးကိုဘဲ စိတ္ကစဲြေနရင္ကိုယ္ဘဲဒုကၡေရာက္မွာဘဲေလ..ဘာပစၥည္းမွ
ကိုယ္တို႔အပိုင္မရွိပါဘူး အခ်ိ္န္တန္ထားခဲ့ရတာခ်ည္းပါဘဲဒီေတာ့ ေနာက္တမ်ဳိးျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားလိုက္

တယ္..ကဲပါေလ.. ဓါတ္ပုံနဲ႔ မေရးေတာ့့လည္း စာကိုဖတ္တဲ႔သူေတြ မ်က္စိထဲျမင္ေယာင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေရးရဖို႔ အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္လာတယ္လို႔ သေဘာထားလိုက္တယ္...ဟိ..ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘာလိုလို ညာလိုလိုနဲ႔...ေနာက္က်ရင္ ပုံေတြေလွ်ာ့ၿပီး စာမ်ားမ်ားနဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံေတြေရးၾကည့္မယ္ေလေနာ္..(အဟမ္း..အဟမ္း..ႀကဳံတုံး ေၾကာ္ျငာဝင္ရရင္ေတာ့ မယ္ငီးစာကိုလစဥ္ေရးေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံ ရပါေကာလား..အဲလိုမ်ဳိးေရးရရင္ေတာ့ ဂလို ေတာေရာက္ေတာင္ေရာက္အရည္မရအဖတ္မရ ေပါက္ကရ
ရွစ္ေသာင္းေလွ်ာက္ရႊီးလို႔မသင့္ေပေတာ့ဘူးနဲ႔တူတယ္...)ဒါနဲ႔ ..ဘာေတြေရးရမယ္ေၾကာင္း.... 0_0

မွန္းခ်က္ကိုယ္နဲ႔မကိုက္ရင္လည္း ျမင္ေနရတဲ့ ႀကိဳးစေတြ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ လွမ္းသာဆဲြလိုက္ တခုခုေတာ့
ပါလာမွာဘဲေလ..ဟုတ္လား..


ေနာက္လာမဲ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းမ်ားကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရင္း..အဲေလ..အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရင္း ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔အတူ ေနရာေလးမွာ အၿမဲရွိေနမယ္ေနာ္...

အားလုံးဘဲရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစရွင္~~~
မီးမီး

ေအာက္က ကဗ်ာလိုလိုဘာလိုလိုက..တခါက ဘုတ္အုပ္မွာေပါထားတာေလးပါ...
က်မတို႔ဆီမွာမိုးတြင္းေတာင္ေရက်လို႔ရႊာေတြပ်က္စီးတာကို ေရးထားၾကည့္တာပါ...
(ဒါေလးက..က်မရဲ႔လူသားပီသပုံကိုျပတာေပါ့ေနာ္..တခုခုျဖစ္လိုက္တာနဲ႔ သူမ်ားကိုလက္ညိဳးထိုးဖို႔တန္းျမင္လိုက္တာဘဲေလ...ဟုတ္တယ္ဟုတ္.. ^_^
ဟိ..ေနာက္တာပါဗ်ာ..)


သူ ့ဝမ္းပူဆာမေနသာလို ့..

August 19, 2013 at 1:48pm

ရြာေတြဘာေၾကာင့္ပ်က္ရတယ္..ေရေတြႀကီးလို ့ပ်က္ပါတယ္။
ေရေတြဘာေၾကာင့္ႀကီးပါတယ္..ေခ်ာင္းေရလွ်ံလို ့ႀကီးပါတယ္။
ေခ်ာင္းေရဘာေၾကာင့္လွ်ံရတယ္..ေတာင္ေရက်လို ့လွ်ံရတယ္။
ေတာင္ေရဘာေၾကာင့္က်ရတယ္..ေတာေတြၿပဳန္းလို ့က်ပါတယ္။
ေတာေတြဘာေၾကာင့္ၿပဳန္းရတယ္..သစ္ပင္ခုတ္လို ့ျပဳန္းပါတယ္။
သစ္ပင္ဘာေၾကာင့္ခုတ္ရတယ္..ထင္းေတြလိုလို ့ခုတ္ပါတယ္။
မီးေသြးဖုတ္ဖို ့ခုတ္ပါတယ္။ေတာင္ယာလုပ္ဖို ့ခုတ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ဖို ့ခုတ္ပါတယ္။(ေဟ..ေမးေနတဲ့ မယ္ငီးမ်က္စိလည္သြားၿပီ၊တခုခ်င္းစီျပန္ေမးမွ) 
ထင္းေတြဘာေၾကာင့္ခုတ္ရတယ္..ထမင္းေတြခ်က္ဖို ့ခုတ္ပါတယ္။
မီးဖိုေခ်ာင္သုံးဂက္စ္ေတြရွိဘူးလားဟယ္..တို ့ႏိုင္ငံကဂက္စ္ေတြေပါပါတယ္..
ေပါတဲ့ဂက္စ္ေတြေရာင္းစားတယ္။
အဖိုးတန္သစ္နဲ ့ဟင္းခ်က္မယ္။
မီးေသြးဖိုးေတာ့တတ္ႏိုင္ပါဘူးကြယ္။(ေအာ္..မီးေသြးဖုတ္တာက သပ္သပ္စီေပါ့ ) 
ထုံးတမ္းစဥ္လာေတာင္ယာခုတ္ဖို ့၊တႏွစ္တခါေတာေျပာင္းတယ္။
စီးပြားျဖစ္ေတာ့ခုတ္ဘူးကြယ္။
ထမင္းႏွပ္မွန္ရုံဘဲမွန္းပါတယ္။
သစ္ပင္ခုတ္လို ့ေတာျပဳန္းမယ္..အားလုံးဒုကၡေရာက္ၾကပါလိမ့္မယ္..ဒါေတာ့တို ့ကသိဘူးဟယ္။
သိေအာင္ဆိုင္ရာကေျပာဖို ့လိုပါတယ္..
ဆိုင္ရာမ်ားကမအားတယ္။
ဖြင့္ပဲြမ်ား၊ႀကိဳဆိုွဧည့္ခံပဲြမ်ားနဲ ့ရွဳပ္ၾကတယ္။
သစ္ခုတ္ျခင္းကရပ္လိုက္မယ္။ဘယ္သူကထမင္းခ်က္ဖို ့ေလာင္စာရွာေပးမယ္။
ဆိုင္ရာမ်ားကိုေျပာေပါ့ကြယ္..အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ေပးမွာေပါ့ဟယ္..
စိတ္ကူးယဥ္လို ့ေရွာက္ေျပာတယ္။
မယ္ငီးေျပာတာယုံဘူးကြယ္။
လူႀကီးမ်ားကဗုိက္ႀကီးတယ္။
စားသေလာက္လည္းဝဘူးဟယ္။
ႏွစ္၅ဝလုံးစားတတ္တယ္။
ျပည္ရႊာေကာင္းေအာင္နဲနဲေလးေတာ့လုပ္ေပးပါအုံးကြယ္....။

မယ္ငီး
၁၁.၈.၂၀၁၃ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ ့နယ္မွာေရႀကီးတယ္တဲ့...
ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ကိုယ့္ေမြးေန ့မွာမွဝမ္းနဲစရာေတြေတြ ့လို ့အမွတ္တရ...

ကဗ်ာမဟုတ္စာမဟုတ္..တပုဒ္ေလာက္ဖန္တီးၾကည့္တာ....
:P